1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Hinkkuri Highland

Y-tunnus: 2426082-7

Osoite: Hiekkaharjuntie 13, 52960 Nurmaa

 

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Pasi Hinkkuri

Osoite: Hiekkaharjuntie 13, 52960 Nurmaa

Puhelinnumero: 050 355 7123

Sähköposti: maatila@hinkkuri.fi

 

3 Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaiden kontaktointiin, markkinointiin ja asiakassuhteen hoitamiseen.

 

4 Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaiden tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tätä nimenomaista tarkoitusta varten antamalla suostumuksella.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Käsiteltäviin tietoihin lukeutuvat asiakkaan nimi, mahdollinen yrityksen nimi, postiosoite, paikkakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 

6 Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan kohdassa 3 mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan viipymättä.

 

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja ensisijaisesti henkilöltä itseltään.

 

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

9 Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Päivitetty 1.1.2023